Rychlý internet bez omezení rychlosti nebo přenesených dat.

Rychlost

Typ Rychlost Agregace
Páteřní spoje, metalické a optické rozvody 50 / 50 Mbit 1:15
Wifi 5 GHz 30 / 30 Mbit 1:8

Rychlost nikterak neomezujeme. Je vždy nejvyšší technicky možná. Rychlost je stejná pro download i upload (stahování i odesílání dat). Zde uvedené hodnoty 30 a 50 Mbit/s jsou teoretické hodnoty pro dané technologie. Reálná rychlost připojení se může lišit dle konkrétních podmínek a záleží především na viditelnosti na nejbližší vysílač.

Agregace určuje s kolika dalšími přijímači sdílíte připojení (1:8 znamená maximálně 8 klientských jednotek na jednu vysílací anténu).

Limity přenesených dat opravdu nejsou.
Další možné technologie připojení

Techonologie Teoretická rychlost Reálná rychlost Agregace
5 Ghz (A) 54 Mbit 15-20 Mbit 1:5
5 Ghz MIMO 1*1 150 Mbit 25-40 Mbit 1:5
5 Ghz MIMO 2*2 300 Mbit 35-60 Mbit 1:5
5 Ghz (AC) 600 600 Mbit 150 Mbit 1:5
10 GHz 750 Mbit 750 Mbit 1:5
24 GHz 750 Mbit 750 Mbit 1:5
24 GHz V2 1750 Mbit 1750 Mbit 1:5
100 Mbit Ethrenet (FE) 100 Mbit 95 Mbit 1:10
1000 Mbit Ethrenet (FE) 1000 Mbit 200 Mbit 1:10

Uváděné hodnoty odpovídají ideálním podmínkám (nízké zarušení, čistá viditelnost na vysílač, vhodná anténa...)

BOK*Net, z.s. © 2021